PrimeTech
  Blocked PID »
Network Adviser

Acest modul permite monitorizarea fluxului de comunicaţii al aplicaţiei.

Network Adviser

Un astfel de utilizator are la dispoziţie următoarele paneluri:

Bara de status permite observarea rapidă a diferitelor evenimente.

Managementul componentelor permite actualizarea, instalarea şi resetarea panelurilor.

  Blocked PID »

RSS Feed Flux RSS