PrimeTech
« NTS Informaţii NTS Ordine de la Clienţi »
Confirmări de ordine

NTS Order Confirmations

Acest panel conţine confirmările BVB ale comenzilor de ordine (Adăugare, Modificare sau Ştergere) trimise prin sistem.

Tabelul conţine câmpurile:

 • Sequence - codul unic de secvenţă al comenzii
 • Account - contul BVB
 • OrderNo - numărul de ordin
 • Side - direcţia (cumpărare/vânzare)
 • Symbol - simbol
 • Market - piaţă
 • Size - volum
 • Price - preţ
 • Status - status (activ/inactiv)
 • Error - dacă s-a lansat sau nu eroare
 • Messages - mesaj insoţitor al confirmării
 • Term - termenul ordinului
 • Clearing - scadenţa ordinului
 • Time - timpul confirmării

În cazul lansării unei erori, singurele câmpuri completate vor fi Sequence, Error şi Messages, în ultimul dintre ele fiind şi explicaţia erorii.

Pentru a selecta clientul se completează la Account contul BVB, numele sau CNP-ul clientului.

« NTS Informaţii NTS Ordine de la Clienţi »

RSS Feed Flux RSS