PrimeTech
« NTS Contracte Vizibile NTS Structura meniurilor »
Comenzi de ordine

Acest panel permite adăugarea, modificarea sau ştergerea unui ordin şi apare tot timpul deasupra tuturor celorlalte ferestre.

Buy Order

Sell order

În partea de sus a panelului se poate observa un sumar scurt pentru simbolul selectat. Astfel poate fi urmărit, în timp real, primul nivel de preţ, preţul curent şi variaţia simbolului.

Dacă se doreşte adăugarea unui ordin la piaţă în câmpul Price se ma scrie litera M.

Atunci cand câmpul No nu este completat, este activ butonul Add Order. Dacă în câmpul No este completat numărul unui ordin, butonul Add Order este inactiv, iar butoanele Change Order şi Delete Order sunt active.

Pentru a adăuga un ordin cu volum ascuns, se va completa în câmpul Disclosed volumul care va fi afişat public. Pentru ordine normale campul va fi lăsat gol sau completată valoarea 0.

Pentru a selecta clientul se completează la Account contul BVB, numele sau CNP-ul clientului.

« NTS Contracte Vizibile NTS Structura meniurilor »

RSS Feed Flux RSS