PrimeTech
« NTS Autentificare client NTS Adâncime de Piaţă Simplă »
Piaţa 3 în 1
NTS Market All-In-One

Acest panel înglobează trei instrumente: sumarul de piaţă, tickerul şi adâncimea de piaţă.

Sumarul de piaţă conţine următoarele coloane:

 • MD - un click pe această coloană va determina cererea adâncimii de piată pentru acel simbol
 • Symbol - simbol
 • Market - piaţă
 • BestBidVol - volumul cumulat pentru nivelul 1 de pret pentru cumpărare
 • BestBidPrice - nivelul 1 de preţ pentru cumpărare
 • BestAskPrice - nivelul 1 de preţ pentru vânzare
 • BestAskVol - volumul cumulat pentru nivelul 1 de preţ pentru vănzare
 • Open - preţul la care s-a efectuat prima tranzacţie a zilei
 • Close - preţul la care s-a efectuat ultima tranzacţie a zilei
 • High - cel mai mare preţ la care s-au efectuat tranzacţii
 • Low - cel mai mic preţ la care s-au efectuat tranzacţii
 • Change - variaţia procentuala, respectiv netă a pretului, raportat la preţul de referinţă
 • ReferencePrice - preţul de referinţă
 • Trades - numărul de tranzacţii efectuate în ziua curentă
 • Contracts - volum tranzactionat în ziua curentă
 • Time - timpul ultimei actualizări
 • Status - statusul simbolului

Cu dubluclick pe un anumit rând, se va deschide panelul pentru depunerea de ordine. În acesta va fi selectată direct perechea simbol-piaţă pe care s-a dat dubluclick. Dacă se dă dubliclick pe BestAskPrice se va completa si preţul automat şi va fi selectata directia de cumpărare. În plus dacă se dă dubluclick pe BestAskVolume, pe lângă automatizarea descrisa adineauri, se va completa automat si volumul ordinului. Acelaşi lucru se va întâmpla dacă se dă dubluclick pe coloanele BestBid, cu menţiunea ca directia va fi de vânzare.

Cele două coloane de variaţie a preţului, netă şi procentuală, textul apare scris cu verde dacă e vorba de o valoare pozitivă şi roşu dacă e o valoare negativă.

Atunci când o valoare din sumar este actualizată, pentru scurt timp fundalul căsuţei se colorează. În cazul valorilor numerice, dacă valoarea actuală este mai mare decât cea anterioara findalul va fi verde, dacă valoarea actuală este mai mică decât cea anterioară fundalul va fi roşu, iar daca sunt egale va fi galben. Pentru celelalte tipuri de câmpuri fundalul se va colora galben.

Tickerul afişează informaţii de piaţă de tip ticker. Modificarile de sumar vor avea fundal galben, iar tranzacţiile fundal albastru. Tabelul are în componenţă coloanele:

 • Symbol- simbol
 • Market - piaţă
 • BidVol - volum cumpărare
 • Bid - preţ cumpărare
 • Ask - preţ vânzare
 • AskVol - volum vânzare
 • Volume - volumul tranzacţiei
 • Price - preţ
 • Count - număr de tranzacţii cumulate în ticker
 • Change - variaţie
 • Time - timpul tickerului

Dubluclick pe una dintre linii va determina deschiderea ferestrei de adăugare de ordin. Simbolul şi piaţa vor fi completate automat.

Dacă s-a dat dubluclick pe coloana Bid sau Ask, va fi completat automat inclusiv preţul şi va fi aleasă direcţia (cumpărare pentru Ask şi vânzare pentru Bid).

Dacă s-a dat dubluclick pe coloana BidVol sau AskVol, în plus va fi completat şi volumul.

În partea din dreapta-jos avem adâncimea de piaţă. Aceasta permite afişarea tuturor nivelelor de preţ. Panelul conţine următoarele elemente:

 1. selectarea simbolului
 2. selectarea pieţei
 3. butonul pentru efectuarea cererii de date
 4. selectarea pentru detalii
 5. pretul estimat pentru deschiderea/închiderea pieţei
 6. volumul estimat de tranzactionat la deschiderea/închiderea pieţei
 7. tabelul cu ordine de cumpărare
 8. tabelul cu ordine de vânzare

Dacă se selecteaza details în panel vor fi afişate ordinele individuale. Altfel ordinele vor fi afişate ca fiind cumulate pe nivele de preţ.

Cele două tabele cu ordine conţin 3 coloane:

 • coloana de preţ - va fi afişat preţul ordinului. Dacă ordinul este la piaţa se va afişa litera M
 • coloana de volum - se va afişa volumul cumulat pe un anumit nivel de preţ. Dacă este selectat details se va afişa volumul individual pentru fiecare ordin în parte.
 • coloana de ordine - va afişa numărul de ordine ce compun acel nivel de preţ. Dacă este selectat details în această coloana va aparea simbolul * pentru ordinele care se vor executa la deschidere/închidere şi simbolul H pentru ordinele de tip hidden.

Dubluckick pe un nivel de preţ va deschide fereastra de depunere de ordine. Dacă se dă dubluclick pe coloana de preţ, acesta va fi completat automat în ordin. Daca se dă dubluclick pe volum, în ordin se completează atât volumul cât şi preţul.

Cererea de adâncime de piaţă se poate realiza şi prin click pe coloana MD din sumarul de piaţă în dreptul simbolului dorit.

Pentru a subscrie simboluri în ticker sau în sumarul de piaţă se apasă butonul subscribe şi se deschide panelul Visible contracts.

Panelul conţine două tabele cu perechi simbol-piaţă. În stânga se află tabelul cu simboluri de selectat, iar în partea dreaptă cel cu simboluri subscrise.

Pentru a subscrie se selectează din tabelul din stânga perechile dorite şi se apasă butonul Add.

Pentru a sterge un simbol subscris se selectează din tabelul din dreapta simbolul şi se dă click pe butonul Delete.

Visible contracts

« NTS Autentificare client NTS Adâncime de Piaţă Simplă »

RSS Feed Flux RSS