PrimeTech
« NTS Sumar de Piaţă NTS Ştiri »
Indici

Indices

Permite vizualizarea indicilor de piaţă. Tabelul dispune de coloanele:

  • Index - indice bursier
  • Last  - cotaţia curentă
  • Open - cotaţia de deschidere
  • High - cea mai mare cotaţie
  • Low - cea mai mică cotaţie
  • Change - variaţia
  • Net change - variaţia netă
  • Time - timpul actualizării

Actualizarea se face în timp real. Dacă se doreşte reactualizarea datelor la cerere se apasă butonul Reload.

Cele două coloane de variaţie a preţului, netă şi procentuală, textul apare scris cu verde dacă e vorba de o valoare pozitivă şi roşu dacă e o valoare negativă.

Atunci când o valoare din sumar este actualizată, pentru scurt timp fundalul căsuţei se colorează. În cazul valorilor numerice, dacă valoarea actuală este mai mare decât cea anterioara findalul va fi verde, dacă valoarea actuală este mai mică decât cea anterioară fundalul va fi roşu, iar daca sunt egale va fi galben. Pentru celelalte tipuri de câmpuri fundalul se va colora galben.

« NTS Sumar de Piaţă NTS Ştiri »

RSS Feed Flux RSS