PrimeTech
« NTS Chart Intraday NTS Informaţii »
Chat

Chat

Oferă o comunicare facilă intre toţi utilizatorii sistemului.

Tabul chat conţine următoarele zone:

  1. selectarea canalului deschis
  2. selectarea oricărui canal creat
  3. intrarea pe un canal creat sau nou
  4. zona de mesaje
  5. tabela de utilizatori ai canalului
  6. zona de scriere a mesajelor

Pentru a intra pe un canal creat se apasă butonul GetChannels din partea de jos a zonei 2. În tabel vor fi încărcate toate canalele deja create. Un dubluclick pe canal va duce la intrarea pe acesta. Dacă se doreşte crearea unui canal nou, numele acestuia trebuie scris în căsuţa de text din zona 3 şi apăsat butonul Join.

Odată intrat pe canale, selectarea lor se face prin click pe tabul aferent din zona 1. În zona 5 pot fi vizualitaţi utilizatorii de pe acel canal, mesajele fiind afişate în zona 4.

« NTS Chart Intraday NTS Informaţii »

RSS Feed Flux RSS