PrimeTech
« NTS Ştiri NTS Schimbare de Parolă »
Portofoliu BVB

Panelul de vizualizare a protofoliului dispune de trei tabele:

 1. tabelul de selectare al clientului
 2. tabelul de vizualizare a soldului
 3. tabelul de vizualizare a deţinerilor

NTS BVB Portofolio

Tabelul de vizualizare a soldului are următoarele coloane:

 • Sold initial - soldul de la începutul zilei
 • Ordine în piaţă - sold rezervat pentru ordinele de cumpărare din piaţă
 • Ordine în aşteptare - sold rezervat pentru ordinele de cumpărare care sunt în aşteptare
 • Cumpărari - sold reţinut pentru tranzacţii de cumpărare
 • Vanzari - sold obţinut în urma tranzacţiilor de vânzare
 • Comision - sold reţinut sub formă de comision pentru ordinele de cumpărare şi tranzacţii
 • Alimentari - sold adăugat sau retras în cursul zilei
 • Total

Tabelul de vizualizare a deţinerilor are următoarele coloane:

 • Symbol - simbolul
 • Volume - volumul
 • Medium price - preţ mediu de achiziţie
 • Buy value - valoare de achiziţie
 • Market price - preţul de piaţă
 • Market change - variaţia pretului în piaţă
 • Market value - valoarea de piaţă
 • Net profit - profit net
 • Relative profit - profit relativ

Selectarea contului BVB se poate face prin dubluclick pe clientul dorit din tabela de clienţi, sau prin completarea manuala. Pentru completarea manuală se poate selecta un client scriind contul BVB, numele sau CNP-ul clientului.

« NTS Ştiri NTS Schimbare de Parolă »

RSS Feed Flux RSS