PrimeTech
  Admin clienti »
NTS Admin

Acest tip de utilizator permite administrarea clienţilor, utilizatorilor şi ştirilor.

Administrarea utilizatorilor permite adăugarea, modificarea şi ştergerea utilizatorilor. Totodată controlează tipul, accesul şi alte detalii ale acestora.

Administrarea clienţilor permite adăugarea, modificarea sau ştergerea conturilor client de tranzacţionare.

Administrarea operaţiilor client permite operaţiuni de depunere sau retragere de sold pentru ziua curentă.

Administrarea ştirilor permite transmiterea de ştiri formatate în timp real către utilizatorii online.

Bara de status permite observarea rapidă a diferitelor evenimente.

Managementul componentelor permite actualizarea, instalarea şi resetarea panelurilor.

  Admin clienti »

RSS Feed Flux RSS