PrimeTech

Acord de Licenţă pentru programul BiblioPhil

Se certifică folosirea - programului BiblioPhil versiunea ______ în concordanţă cu prezentul Acord de Licenţă.

UTILIZÂND SAU INSTALÂND ÎN ORICE FEL PROGRAMUL BiblioPhil, DEMONSTRAŢI ÎNŢELEGEREA ŞI ACCEPTAREA ÎN TOTALITATE A CONDIŢIILOR ACESTUI ACORD DE LICENŢĂ.

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII NU INSTALAŢI ŞI NU UTILIZAŢI PROGRAMUL BiblioPhil.

Acest Acord de Licenţă este o înţelegere legală între dumneavoastră (utilizator final - persoană fizică sau juridică) şi SCREAM SRL în calitate de producator a BiblioPhil, înţelegere pentru utilizarea produsului BiblioPhil al SCREAM SRL, produs care include software pentru calculator şi de asemenea mai poate include materiale tipărite şi documentaţie online sau electronică, toate acestea fiind protejate de legile dreptului de autor din România şi de tratatele internaţionale. Instalând, copiind sau utilizând în orice mod BiblioPhil, sunteţi de acord să respectaţi condiţiile acestei înţelegeri.

1. Drepturi de autor

BiblioPhil este protejat de convenţiile internaţionale şi de legislaţia României referitoare la dreptul de autor, precum şi de prevederile comerciale internaţionale.

2. Licenţa

BiblioPhil este protejat de legile copyright-ului şi de tratatele internaţionale asupra copyright-ului, ca şi de alte legi şi tratate asupra proprietăţii intelectuale. BiblioPhil este licenţiat, nu vândut.

3. Acordarea licenţei

Prin prezenta SCREAM SRL va acorda dumneavoastră şi numai dumneavoastră urmatoarea licenţă ne-exclusivă pentru utilizarea BiblioPhil şi nu poate fi instalat pe mai mult de un calculator.

4. Durata

Prezentul acord de licenţă intră în vigoare de la data instalării programului BiblioPhil şi durează până la data când acordul va fi reziliat sau când SCREAM SRL nu va mai avea drepturi asupra programului BiblioPhil. Rezilierea se face din partea dumneavoastra prin distrugerea tuturor copiilor programului. Orice încălcare din partea dumneavoastră a prevederilor acestui Acord de Licenţă va îndreptăţi SCREAM SRL să rezilieze în mod automat prezenta licenţă fără notificare prealabilă. În caz de reziliere, aveţi obligaţia să distrugeţi toate copiile programului (inclusiv toate părţile sale modificate sau furnizate, sub orice formă).

5. Garanţie limitată

Programul (pachetul de instalare, toate fişierele ce sunt conţinute în acesta, documentaţia scrisă, în forma electonică sau „online” ) este furnizat ca atare şi fără nici o garanţie. SCREAM SRL nu asigură, garantează şi nu işi asumă responsabilitatea pentru funcţionarea şi efectele folosirii programului, SCREAM SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru licenţele altor programe pe care dumeavoastră le folosiţi. SCREAM SRL nu garantează ca BiblioPhil va funcţiona continuu fără erori sau că erorile vor fi corectate. Totodată SCREAM SRL nu garantează că BiblioPhil va indeplini cerinţele dumneavoastră.

6. Suport

Programul este furnizat ca atare. Acest Acord de Licenţă nu conferă utilizatorului dreptul de a pretinde nici un fel de facilităţi/servicii suplimentare, incluzând, dar fără a se limita la: asistenţă tehnică, întreţinere, actualizare, adaptări, dezvoltări specifice, versiuni noi sau migrări la alte variante ale programelor. Nici o informaţie, lămurire sau sfat acordat oral sau în scris de către SCREAM SRL, distribuitorii săi, agenţii sau salariaţii săi nu constituie obiectul unei garanţii.

7. Rambursarea pagubelor

SCREAM SRL nu va putea în nici un caz să fie raspunzatoare pentru nici un fel de daune, inclusiv pierderi de date, daune accidentale sau daune indirecte, decurgând din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a programului, din incapacitatea de a folosi programul sau documentaţia, sau din modul în care folosiţi programul sau documentaţia, chiar dacă SCREAM SRL a fost prevenită de eventualitatea unor astfel de daune.

8. Utilizarea programului

Prin prezentul acord de licenţă, SCREAM SRL vă acorda dumneavoastră şi numai dumneavoastră licenţa ne-exclusivă pentru utilizarea produsului BiblioPhil. Puteţi instala şi utiliza în scopul evaluării şi/sau exploatării acestora. Programul nu poate fi transferat, vândut, cedat, sublicenţiat, sau indiferent prin ce mijloace, pus la dispoziţia unei alte părţi, fără a avea, în prealabil, acordul scris al SCREAM SRL. Modul în care utilizaţi acest program trebuie să fie conform cu prevederile acestui Acord de Licenţă.

9. Resrtricţii

Programul nu poate fi copiat, parţial sau în toatalitate, excepţie facând cazul în care faceţi o singură copie de siguranţă. Orice altă copiere totală sau parţială a programului este interzisă în mod expres. Se pot face, deasemnea, copii ale documentaţiei scrise care însoţesc produsul, copii ce pot fi folosite numai pentru uz personal.

Nu aveţi dreptul să decompilaţi, să dezasamblaţi, să înlăturaţi protecţiile, să copiaţi, să transferaţi, acest program sau să incercaţi să-i reconstruiţi codul sursă. Este interzisă adaptarea sau modificarea, integrală sau parţială a programului.

Nu aveţi dereptul să puneţi la dispoziţia unor terţe părţi informaţii referitoare la orice tip de teste la care a fost supus programul, fără acordul scris, prealabil al SCREAM SRL.

10. Generalităţi

Acest Acord de Licenţă este reglementat de legislaţia României. Dacă oricare dintre prevederile acestui Acord de Licenţă s-ar dovedi ilegală, nulă sau, pentru oricare motiv, inaplicabilă, atunci nu vor fi afectate validitatea sau aplicarea celorlalte prevederi ale sale. Prezentul Acord de Licenţă constituie formula completă a acordului dintre SCREAM SRL şi dumneavoastră şi înlocuieşte şi anulează orice propunere sau comunicări prealabile, scrise sau orale, referitoare la conţinutul acestui Acord de Licenţă. Acest acord poate fi modificat doar de o anexa, care însoţeşte acest Acord sau de un document scris care a fost semnat, atât de dumneavoastră cât şi de SCREAM SRL. Preţurile, costurile şi taxele pentru utilizarea BiblioPhil pot fi modificate fără ca dumneavoastră să fiţi informat.


RSS Feed Flux RSS